Szoftver művészet
MD I

2011 őszi kurzusa


Oktató:       Ruttkay Zsófia docens    e-mail: ruttkayATmome.hu    fogadó óra: csütörtök 15-16 h B213

Idő:     csütörtök 13.40-15.00

Hely:   B09

A kurzus honlapja:   http://create.mome.hu/ruttkay/sm/

Leírás:
: A kurzus célja, hogy a hallgatók képet kapjanak arról, hogy a kortárs digitális technológiák - hagyományos programok, hálózatok, szenzorok - milyen új vizuális és interakciós élményeket tesznek lehet?vé. A f? hangsúly a kifejezési formák és azok használatának elvi megismerésén, valamint az új alkalmazási lehet?ségeken van. Ezt egészíti ki néhány elméleti állásfoglalás a szoftver m?vészeti szerepér?l. Mindkét területet a hallgatók aktív, kritikus véleményalkotása tükrében fedezzük fel. A terület nemzetközi fórumai, a megmérettetés, a szerz?i jog és nyílt kód kérdései is terítékre kerülnek

Az alábbi szoftver m?vészeti zsánereket vizsgáljuk meg, példák és alkotói munkásságok alapján:

 1. hagyományos zsánerek szoftveres imitációja
 2. szoftver mint m?vészeti kutató eszköz
 3. generatív és algoritmikus m?vészet
 4. adatvizualizáció
 5. mapping
 6. life coding
 7. conceptuális sw
 8. hálózati és online m?fajok (hack, közösségi alkotások virtuális és valós térben, netart)
 9. installációk
 10. interdiszciplináris alkotások

A kurzus teljesítésének feltételei Az órákon előadások (esetenként meghívott előadókkal) és hallgatói prezentációk során egy-egy területet vizsgálunk, kritikusan reflektálva. A hallgatóknak olvasási illetve gyűjtési feladatokkal kell az órákra készülni, illetve egy választott témáról részletes ismertetést tartani.

A félévi jegy kiszámításának módja

 • közös órákon való részvétel (20%)
 • egyéni prezentáció egy választott témáról (40%)
 • év végi irásbeli vizsga (40%)

Órák:
9.8: Ceasar Garcia előadása
HF:

 • Manovich: Avant-garde as Software
 • Media Lab Prado oldal
 • Golan Levin
  Az interdiszciplináris projekt munkába mind a MOME egyéb szakos hallgatói, mind az ELTE hallgatói is részt vehetnek, egyéni egyeztetés után.
9.15: Szoftver művészeti zsánerek
HF:
 • GYŰJTÉS a közös google docs-ba, monogrammal jelezve, legalabb 15 pont (új kategória: 3. új alműfaj 2, műalkotás 1)

9.22: Az óra elmarad, mivel a Tarnsform@Lab-en leszek - HELYETTE TechTea
9.28: TechTea 16.30 A 104
10.20: GYŰJTÉSEK MEGBESZÉLÉSE - EGYÉNI ELŐADÁS TÉMAVÁLASZTÁS
HF: - ALKOTHATTOK is, az olvasás mellett
 • Elovasni: The Algorists - by Roman Verostko
 • Elovasni: Max Bill - on concrete art
 • Megnezni: Drawing with code
 • Megnezni: Jean Pierre Hebert works - see the sand trails
 • Csinálni: saját algoritmikus mű tervezése (egyszerű, 2d) - ha le tudod programozni, jó, ha nem, SZAVAKKAL IRJAD LE úgy, hogy más azt le tudja rajzolni, vagy be tudja programozni
  A leirásban olyan kulcsszavakat használjatok mint ismémteled meg, amig stb. A leirás amolyan meta-program. Ha nem értitek, akkor rajz és valamilyen tömör procedurális leirás készüljön (azaz hogy hogyan állitottad elő).
  Javaslom hogy egyszerű formákat (vonal, kör, négyzet) használjatok, transzformálva, illetve színezve.
  Mindenki hozza magával a rajzot, illetve nyomtatott formában a lirást, papiron (másvalaki fogja olvasni, értelmezni).

10.27: KURZUSHÉT - nincs óra
11.3: ALGORITMUKUS MŰ GENERÁLÁS - EGYÉNI ELŐADÁS TÉMAVÁLASZTÁS
11.10: 3 EGYÉNI ELŐADÁS
11.17: 4 EGYÉNI ELŐADÁS
11.24: 3 EGYÉNI ELŐADÁS
12.1: 6 EGYÉNI ELŐADÁS és vizsga infok
IRÁSBELI VIZSGA IDŐPONTOK
jan 3 14-15 - lehetőleg erre iratkozzatok fel
jan 9 14-15
utóvizsga jan 17 14-15

A VIZSGA TARTALMA
a vizsga anyaga az online elérhető előadás anyagok, googledocs (kategoiák) és hallgatói prezik részletesen
a tesztben lesz mű felismerés, fogalmi meghatározás, műfajokra példák, ...
az elégségeshez 51 % teljesítés szükséges

FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS MUNKAFELÜLET

LINKEK, IRODALOM