logo
MagyarEnglish

Luther öröksége
Digitális alkalmazások az Evangélikus Országos Múzeumban
 
November 11-én nyílt meg a  Deák téren a megújult Evangélikus Országos Múzeum. A "Luther öröksége" című állandó  kiállításhoz hat digitális alkalmazást és egy animációs kisfilmet készített a TechLab Fellows kollektívája.
 
A kiállítás digitális installációi

Luther végrendelete
A kiállítás középpontjában az evangélikusok nemzetközi érdeklődésre is számot tartó testamentumát - Luther végrendeletét - bemutató digitális installáció áll. Interaktív módon, tematikus korongok segítségével tudhatók meg részletek a végrendelet műfajáról, történetéről, Luther Mártonról és családjáról, valamint a végrendeletet tanúiról.
 
 
 
Preparált Orgona
Az orgona testébe integrált digitális alkalmazás segítségével kipróbálható az orgona hangzásvilága. 12 orgonaműből lehet választani, és egy-egy darab a restaurált orgona játszóasztalán elhelyezett regiszter kapcsolókkal 8 különböző regisztrációban szólaltatható meg. 
 
 
 
Fent és lent
Az alkalmazás az egyház és állam kapcsolatát mutatja be. Az evangélikus egyház története folyamán hol „baráti”, hol pedig ellenséges viszonyban állt a mindenkori hatalommal. Az üldözés vagy a támogatás azonban sohasem volt teljesen egyértelmű. Mindegyik korszakban felvillant az érem másik oldala is: azaz olyan időkben, amikor az állam több-kevesebb nyíltsággal az evangélikus egyház megsemmisítésére törekedett, akkor is voltak olyan események, gesztusok, amikor egyes személyeket, ügyeket, intézményeket támogatott. A „Jó viszony” korszakaiban is voltak események, személyek, időszakok, amikor az üldöztetés került előtérbe. Az alkalmazás az ilyen kivételeket villantja fel - a korszakot és a szereplőket bemutató, egymásba átforduló grafikákkal.  
 
 
 
Album Amicorum
Az alkalmazás illusztris evangélikus személyek kapcsolati hálóját mutatja be, többek között Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Hankiss Elemér és Habsburg Máriáét. Megtudhatjuk, életük során merre jártak, ki volt a házastársuk, kik voltak az ismerőseik, valamint idézeteket olvashatunk tőlük. Az adatbázis többféle kategória alapján (pl. foglalkozás, kortársak) kereshető.
 

 
Térkép
A Térkép interaktív alkalmazás az evangélikus gyülekezetek alakulását mutatja be Magyarországon, térben és időben. Dátumok alapján (az 1560-as évektől az ezredfordulóig) jeleníthetők meg az adott időben aktuális gyülekezetek és középfokú iskolák elhelyezkedése illetve az ország- és egyházkerületek (püspökségek) határai.
 
 
 
Sztehlo-Keken emlékszoba
A digitális alkalmazás az épület alatti egykori légópincében elhelyezett tárgyakba rejtve (egy kannában, könyvben és bőröndben) idézi meg a második világháború vészkorszakát, Budapest ostromát és az azt követő megpróbáltatásokat, fekete-fehér rövid képsorokkal.
 
 
 
A ház meséje 
A múzeumnak is helyet adó műemlék épület és a szomszédos templom történetét egy animációs némafilm eleveníti meg. A film szerkezete és nyelve egy játékos formát követ, a jelentős történelmi fordulatokat széles korosztály számára élvezhető módon mutatja be. Az iróniát és humort sem nélkülöző animáció a fotók, archív anyagok felhasználásával rajzolt, grafikai elemek montázsából papírkivágásos technikával készült.
 
 
 
Az alkalmazásokat Ruttkay Zsófia szakmai vezetésével a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjának TechLab Fellows kollektívája: Berczi Klára, Csík-Kovács Zoltán, Hajdu Bence, Hajdu Gáspár, Huszár Dániel, Karasz Dániel, Nagy Ágoston, Mezei Ildikó, Samu Bence valósította meg.