logo
MagyarEnglish

Book After Print

A könyv (avagy a gondolat sokszorozása, terjesztése nyomtatott formában) a digitális korban funkciómódosuláson esik át. A korlátlanul letölthető e-bookok, dinamikusan bővülő lexikonok, a blogoszféra világában a könyv plusz értékké alakulhat át, különböző módokon megújulhat.

 

 

A kurzus során a médium anyagi tartalmát (nyomtatott betűk, iniciálék, illusztrációk stb) virtuális tartalommal keverjük, így szokatlan eszközökkel artikulált, méyebb jelentésréteget adhatunk a kézbe vehető  tárgynak. A kiterjesztett valóság (augmented reality)  technológiája lehetővé teszi, hogy egy általunk készített program kamera segítségével különböző vizuális elemeket azonosítson a könyv lapján. Ezekhez különböző digitális tartalmak készíthetőek (videók, animációk, térbeli rajzok, hanghatások, 3d világok, mozgó tipográfia, stb). A cél a könyv lapjain nem megszokott, nonlineáris narratíva nyelvének elsajátítása különböző eszközök segítségével. A kurzus feladat: pár oldalas kiadvány közös (!) tervezése, majd installálása augmented reality rendszerbe ágyazva. 

 

Kurzusprojektek

Hologram Nagymama

Barts Lívia Krisztina, Benkő Bálint, Földesi Bence Sándor, Kálmán Mátyás, Szabó Péter  

 

Interaktív olvasókönyv

Bajusz Adrián, Kovács Réka, André

 

Bűn és bűnhődés 

Gyapai Janka, Koncz Katinka Fruzsina, Németh Miklós

 

 

 

 


Inspirációk, referencia

Technikai Háttér

A kurzushoz a keretrendszert Processingben készítjük el, az artoolkit java portjára épülő Processing bővítménnyel. A library innen letölthető:
http://nyatla.jp/nyartoolkit/wiki/index.php?FrontPage.en

Hardwer szintjén egy jól bevilágított asztal, egy webkamera, egy erős pc szükséges az elkészült könyvek prezentálásához.

Kurzus paraméterek, követelmények

A hallgatók csoportokban dolgoznak, lehetőleg a feladatköröket érdeklődési területük szerint megosztva. A kurzus végén csoportonként egy-egy könyvet kell prezentálni és leadni. A könyvek tematikusak, belső vizuális, logikai struktúrájuk koherens. A grafikai, vizuális kivitelezésben a digitális tartalom mellett a nyomtatott tipográfia, marker integráció (iniciálé, illusztráció stb) egyenrangúan fontos a projektben.

Marker tervezési szempontok:
* keret, kép aránya megegyező
szimmetria kerülése

méret és bonyolultság aránya
(kis méretű marker - egyszerű ábra, nagyobb méret esetén bonyolódhat)A kurzus során az egyetemen A4 méretben tesztlapokat nyomtatunk, az utolsó alkalommal a hallgatók elkészült makett könyveiket avagy prototípust kell, hogy prezentáljanak (Kötészeti, nyomdai kiviteli megoldásokra az idő szűkössége miatt nem lesz mód).

Ütemterv

H 13.40
Problémafelvetés, példák ismertetése, gyűjtésről beszélgetés, ötletelés

K 13.40
Csoportokba rendeződés ötletek, készségek alapján

SZ 13.40
Projekt megvalósítás, konzultáció

CS 13.40
Projekt megvalósítás, konzultáció

P 13.40
Feladatleadás, prezentáció, munkák dokumentálása


TOVÁBBI LINKEK


FREE AR development environments - may be somewhat hidden for course

 

Online Marker Generator:

 

http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/14/artoolkit-marker-generator-online-released/

megjegyzés: az alkalmazás kamerával nem működik igazán megbízhatóan. töltsétek fel a markert képként, hagyjatok némi fehér körbefutást körülötte, hogy felismerje a program. akkor lesz ideális a marker, ha a preview ablakban csak a belső ábra látható, keret nélkül. (a méret kb. 50% a mi rendszerünk esetében)


Processing

Flash-Papervision3d
  • FLARToolkit
  • MaxAR (static model only)
ARToolkit stuff COMMERCIAL TOOLS
  • Viewer and Dev Toolkit for iPohone and Androin from metaio (Flash-Adobe3d)
  • Living Sasquatch – Flash, papervision, Character Animation

 MARKERLESS AR:

ARTVERTISER