logo
MagyarEnglish

Integrált tervezés / Komoly játékok 2. | Ruttkay Zsófia
There are no translations available.

 MOME, 2010/11 tanév, I. szemeszter

Kurzus neve: Integrált tervezés / Komoly játékok 2. | Kurzuskód: 127-40-71

Oktató: Ruttkay Zsófia

Időpontok: 1-7, 9)10. hét - Szerda 13.50-16.30 (13.40-18.00) |  Helyszín: B101

Célcsoport: III., V. évfolyam - szabadon választható tantárgy Max. létszám: 12

Kredit: 2

Számonkérés módja: GY/Gyak.

 

Kurzusleírás:

 

Honlap: http://create.mome.hu/ruttkay/SeriousGames2/


Feladatleadás: demo: 2010. nov. 15 – dokumentált végleges verzió: dec.

A kurzus témája:

A kurzus lehetőséget ad arra, hogy komoly játékot kitalálva, szabadon szárnyaljon a fantázia és a kreativ vizuális készség, mivel a technológiai feladatokat az ELTE programozoi fogják megvalósitani. A MOME-s hallagtók a legújabb interakciós technológiákat felhasználva terveznek, és az ELTE-s hallgatókkal egyűttműködv meg is valósitanak prototípus szinten egy-egy komoly játékot. A komoly játék alatt bármilyen olyan játék értendő, ami nem pusztán időtöltést jelent, hanem valamilyen egyéb, elsődleges cél eléréséhez segit. Az egyéb cél lehet tanulás, azon belül ovódai-iskolai (pl. a matematika vagy kémia vagy földrajz egy – egy tematikájához gyakorlás) vagy iskolán kivüli (pl. egy városrész vagy neves személy történetének megismertetése, nyelvgyakorlás, múzeumi kiállitáshoz kapcsolódo anyag, stb). De a játék témája lehet pl. mozgás (pl. otthoni torna, városi felfedező utak) vagy pusztán a társas kapcsolatok, kooperáció fejlesztése. A hasznűlható technológiák:

1. Flash
2. Unity (3d)
3. Interaktiv media:
-- QR code, lokativ játék alkalmazás
-- Wii remote, multitouch felületek, Dance-mat,
-- Interakció webkamerán keresztül, sziluett- és mozgás érzékelés
-- mobil technológia


A kurzus honlapján található a részletes leirás a technológiákról is – feltétlenül nézze meg, akit érdekel a kurzus.


Megvalósítás:


A kurzus keretében a MOMEs hallgatók csapatban dolgoznak 1-2 ELTE-s hallgatóval, akik a technikai megvalósitást biztositják.

A MOMEs hallgatókra a következő feladatok várnak:

1. Játék javaslat a kurzusra való jelentkezéskor

A kurzusra konkrét, a kurus honlapján részletesen ismertetett technológiák valamelyikéhez kapcsolódó játék ötlettel lehet benevezni. Ezt irásban kell beadni, és az első héten megbeszéljük.

2. Játék konceptuális tervezése

3. Grafikai, tervezési (esetleg 3d modellezési) munkák

4. Dokumentáció

Az első feladat kivételével szoros együttműködésben kell dolgozni a többi (ELTE-s) csapat taggal. Az első 2 alkalom közös, aztán heti konzultációval a csapatok külön-külön dolgoznak, közös online felületen. A novemberi prototipus bemutatón közösen értékeljük ki az elkészült játékokat, ami alapján még lehet a decemberi leadásig javitani.

Értékelés szempontjai:
A játék elsődleges célja, újdonság ereje
A vizuális terv
A megvalósitás
A igazi alaklmazás lehetőségei
Dokumentáció
Prezentáció


Technika, beadáshoz szükséges formátum:
Program koncepció,hasonló játékok, hasznositási lehetőségek
Program terv és technikai dokumentáció (főleg ELTE)
Program leirása (ami a használó számára ad instrukciót)
Működő jaték, bemutatva, vagy videon dokumentálva a működése (pl. városi helyszin esetén)


A kurzus teljesítéséhez szükséges:
Saját terv irott formában, az első héten
Konzultációkon való részvétel.
Az elállal feladatok határidőre való teljesitése
Végső program és dokumentáció időben való leadása


Ajánlott irodalom:

LD a kurzus honlapját részletes információkkal.