logo
MagyarEnglish

Szoftverhasználati alapismeretek | Nagy Ágoston

Oktató: Nagy Ágoston

Kredit: 2

Számonkérés módja: GY/Gyak.


A tantárgy programja:
A hallgatók átfogó képet kapnak a digitális technológiákban elterjedt szabványokról, formátumokról, protokollokról. A tantárgy megalapozza a későbbi feladatok elkészítésének, publikálásának, feldolgozásának alapjait. A kurzus során néhány egyszerű gyakorlattal (egyszerű honlap készítése, forráskódjának elemzése) megismerkednek a következő online technológiák alapjaival: html, css, javascript, beépülő tartalmak

2010.11.25 CSÜTÖRTÖK

 

szöveg renderelés és átlátszóság processingjs-ben:

(katt a képre, hogy lásd a példát)

a fenti példa forráskódja:

 

 

PFont myFont; // új font változó létrehozása

void setup()

{
    size(200, 200);
    myFont = createFont("Arial", 36); // a lokális gép fontkészletéből meghívja az arial betűtípust, 36-os méretben
    textFont(myFont); innen kezdve a kiirandó szöveg a myFont-ba behívott betűtípus és méret lesz
}

void draw()

{
    background(#ffffff); // fehér háttér beállítása hexadecimális színértékkel
    fill(0,0,0); // innen kezdve feketével töltjük ki a formákat (tehát kirakunk egy fekete ellipszist a következő sorral)
    ellipse(mouseX,mouseY,60,60);
    fill(255,255,255); // innen viszont fehér a kitöltés színe, tehát az alább megjelenítendő szöveg fehér lesz
    textAlign(CENTER);   
    text("SZEVASZ", 100, 100);
}

2010.11.22 HÉTFŐ

javascript alapú animáció és vizualizáció (online is szerkeszthető): processingjs 

(katt a képre, hogy lásd a példát)

a fenti példa kódja:

int mover; // változót létrehoz


void setup()
// egyszer lefut minden ami a setup-ba kerül

{
    background(#000000); // háttér fekete
    size(400, 400); // méret
    mover = 0; // változó kzdetben legyen 0
}
void draw()
// fut folyamatosan, mint a frame-ek egy filmben

{
  stroke(255,255,255,40); // körvonal legyen fehér
  fill(255,0,0,5); // kitöltés legyen piros
  mover += 1; // minden frame-ben növeljük a változó értékét 1-el
  if(mover>width) // ha a változó értéke nagyobb lesz mint a felület szélessége
  {
      mover = 0; // akkor legyen ismét 0 a változó értéke
  }
  ellipse(mover,40,10,10); // rakjon ki egy ellipszist, amely x tengelyen a 'mover' változó értékét veszi fel, y-on 40 pixelt, mérete 40x40
  ellipse(mouseX,mouseY,50,50); // ellipszis, pozíciója mindeig vegye fel az egér x,z pozícióját, mérete 50x50
}


a fenti egyszerűsített rajzoló kód szintén használható layereken, akár egy kép csak interaktív tartalommal.

LINKEK (javascript & the open web "eyevegetables")

http://hascanvas.com/

http://www.chromeexperiments.com/

http://potatoland.org/

http://jodi.org

 

-------( AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBŐL LESZ A TESZT )-------

 

javascript fogalmak

 

változó - saját elnevezésű objektumhoz értéket rendelhetünk:

var a = 10;

var b = 5;

var c = 10 * 5;


(az eredmény 50 lesz)

 

megismert függvények (parancsok)

saját készítésű függény:

 

function név()

{

   // kód ami lefut

}

 

nyelvbe beépített függvények:

 

document.Write() - html dokumentumba generál szöveget

Math.random() - véletlenszám generátor 0-1 között

 

kód használata

- embed (html-be beépül)

- külső file (html melletti külső .js file-ra hivatkozik)

 

2010.11.15  HÉTFŐ

 

css fogalmak


egy-egy szabály (class) a következőképpen épül fel

 

.szabályneve {

      tulajdonság: paraméter;

      tulajdonság: paraméter;

}

 

például

 

.kiemelt {

      color: #ffffff;

      font-size: 16px;

}

 

html tag-ek


html - dokumentum kezdete/vége

head - fejléc, ezt értelmezi először a böngésző

body - a megjelenitett tartalom

img - kép

a - hiperhivatkozás

object - beágyazott tartalom (flash, java, videok)

p - bekezdés, paragrafus

div - layer


hexadecimális színrendszer fogalma

 

Példakódok letöltése

 

 

2010.11.08, HÉTFŐ

 

Multimédia, újmédia - fogalma, kontextusa (kommunikációelméleti alapfogalmak)
   

    - digitális jelfeldolgozás (DSP)
        felbontás (bitmélység, mintavételezési ráta),
        tömörítési típusok: veszteséges vs nem veszteséges (arj, zip, tar, flac)
        színrendszerek (additív, szubsztraktív)
        színcsatornák

 

File formátumok, tömörítések
       
        - állókép (online / offline)
            vektoros (pdf, eps, svg), raszteres (jpg, tiff)
            dpi, színmélység
        - mozgókép (online / offline)
            színrendszerek
            konténer paradigma
            kódolás:     mpeg4, h264, mjpeg, divx, ogg
            file formátumok: avi, mov, flv, ogg
        - hang (online / offline)
            hangrendszerek (sávok szerint)
            formátumok: mp3, ogg, flac, wav, aiff
        - interaktív formátumok (online / offline)
            mitől interaktív: kapott események kiértékelése és válaszadás
            swf, java, javascript, natív, futtatható alkalmazások (.exe, .dmg)
            alap koordinátarendszerek (3D vs 2D)
   
Ajánlott ingyenes szoftverek multimédia tartalmak kezelésére
       

         http://dugas.acadnet.ca/free_programs.html


Hálózat (protokollok)
  

        - fizikai réteg
            adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line)
            isdn (Integrated Services Digital Network)
            ethernet
        - adatkapcsolási réteg
            IEEE 802.11 WiFi
            ZigBee
        - hálózati réteg
            IPv4 (internet protokoll)
        - session réteg (sockets)
            alkalmazás réteg
            dns (Domain Name System) http, ftp, sftp, html, xml
        - helymeghatározás
            gps, rfid
    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


  1. hét
- informatikai, multimédia alapfogalmak
- feldolgozás: digitalizálás (felbontás, színmélység, tömörítés, kép/video formátumok
- A hálózat fogalma (centralizált, decentralizált, disztributív)
- Hálózati protokollok (HTTP, HTTPS, FTP stb)
2. hét
- egy honlap “anatómiája” (HTML/CSS/XML/JAVASCRIPT)
- beágyazott tartalmak
- böngésző, mint operációs rendszer (chromeOS: google szolgáltatásai, online
photoshop stb)
- wiki
3. hét
- rövid teszt, egyórás feladat készítése (egyszerű webfelület, megadott témában)
- kitekintés:
keresési algoritmusok (page rank, google)
botok (szokások elemzése személyes weboldalon, web2-es hálózatokban)
spam / spam szűrés, irányított reklám
 

A tantárgy teljesítesének feltétele
- az órákon való részvétel
- az órákon készült feladatok (szerkesztett weboldal), gyakorlatok bemutatása
- sikeres vizsga (írásbeli teszt)
 

Osztályozás szempontja: a teszt eredménye (50%) és a munkák értékelése (50%)