logo
MagyarEnglish

Programozási alapismeretek | Samu Bence - 4.óra
Article Index
Programozási alapismeretek | Samu Bence
1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
All Pages

 

4.óra

több funkciós rajprogram

 

int festoMod;

void setup()
{
  size(600, 400);
  background(255, 255, 255);
 
  festoMod = 0;
}

void draw()
{
  if (mousePressed == true)
  {
    if (festoMod == 0)
    {
      fujj(mouseX, mouseY);
    }
    if (festoMod == 1)
    {
      rajzoljEgyArcot(mouseX, mouseY);
    }
  }
}

void fujj(float x, float y)
{
  fill(0);
  noStroke();
 
  for (int n = 0; n < 20; n += 1)
  {
    ellipse(x + random(-10, 10), y + random(-10, 10), 2, 2);
  }
}

void rajzoljEgyArcot(int x, int y)
{
  noFill();
  stroke(0);
  ellipse(x, y, 100, 100);
  ellipse(x - 30, y - 10, 30, 30);
  ellipse(x + 30, y - 10, 30, 30);
  ellipse(x, y + 30, 50, 5);
}

void keyPressed()
{
  if (key == '1')
  {
    festoMod = 0;
  }
  if (key == '2')
  {
    festoMod = 1;
  }
}


Pattogó labda

 

float x, y, vx, vy;

void setup()
{
  size(100, 100);
  x = random(0, width);
  y = random(0, height);
 
  //vx = random(-1, 1);
  //vy = random(-1, 1);
 
  vx = cos( radians(32) );
  vy = sin( radians(32) );
 
}

void draw()
{
  background(255, 255, 255);
 
  x += vx;
  y += vy;
 
  if (x < 0)
  {
    vx = -vx;
  }
  if (x > width)
  {
    vx = -vx;
  }
  if (y < 0)
  {
    vy = -vy;
  }
  if (y > height)
  {
    vy = -vy;
  }
 
  ellipse(x, y, 2, 2);
}


 Tömb használata:

 

tomb valtozo letrehozasa

float[] tomb;

tomb meretenek meghatarozasa

tomb = new float[hanyDarab];

a tomb elemeire a kapcsos zarojelek koze irt indexszammal lehet hivatkozni

tomb[0] = ertek;

tomb[1] = masikErtek;

println( tomb[0] );


Részecske rendszer létrehozása:

 

int db;
// egy elem tulajdonsagai
float[] x, y, meret;
color[] szin;

void setup()
{
  size(500, 500);
 
  db = 1000; // hany darab elem legyen
 
  // tulajdonsagok inicializalasa
  x = new float[db];
  y = new float[db];
  meret = new float[db];
  szin = new color[db];
 
  // kezdoertekek megadasa
  for (int i = 0; i < db; i += 1)
  {
    x[i] = width / 2;
    y[i] = height / 2;
    meret[i] = random(5, 10);   
    szin[i] = color( random(255) , 0, 0, random(10, 30));
  } 
  noStroke();
  background(255, 255, 255);
}

void draw()
{
  for (int i = 0; i < db; i += 1)
  {
    //elem mozgatasa
    x[i] += random(-5, 5);
    y[i] += random(-5, 5);
   
    // elem szine
    fill( szin[i] );
    // elem kirajzolasa
    ellipse(x[i], y[i], meret[i], meret[i]);
  }
 
  //saveFrame("seq#####.tif");
}


Kép színeinek felhasználása, kép alapú effekt

 

PImage kep;

void setup()
{
  kep = loadImage("hatter.jpg");
 
  size(kep.width, kep.height);
 
  background(0, 0, 0);
  noStroke();
}

void draw()
{
  float meret = 2 + mouseX / 10.0;
 
  for (int i = 0; i < 100; i++)
  {
    float x = random(0, width);
    float y = random(0, height);
   
    color szin = kep.get(int(x), int(y));
   
    fill( szin );
   
    ellipse(x, y, meret, meret);
  }
}