Tevékenység

Munkáink az elérhető digitális technológia olyan felhasználásaira koncentrálnak, amelyek eredményeképp hétköznapi vagy épp rendhagyó tartalmak izgalmasabb formában juttathatók el a célközönségükhöz.
Hogyan? Olyan digitális alkalmazások/installációk létrehozásával, amelyek a tudásközvetítés interaktív élményét adják a felhasználónak, a feladatnak legmegfelelőbb felületeken át. Ez jelentheti mobiltelefon képernyőjét, internetes felületeket, de akár egy mindennapos tárgy is megtölthető digitális tartalommal. A témától függően ez új karakterek, helyszínek, installációk, helyzetek megtervezésével jár, illetve ezen elemek koordinált, vegyes felhasználása is elképzelhető.
A projektkoncepciók alapját, a mindenkori technológiai trendek mellett, a művészeti és tudományos tartalmaik együttes alkalmazásával formáljuk.
A tevékenységünk három fő, egymást hatékonyan segítő és sokszor nem is elválasztható alkotóeleme az oktatás, kutatás, illetve külső partner felkérésére készülő projektek, művészeti installációk.

Külső projektek

A külső felkérésre készülő munkákkal a laborban született fejlesztések eredményeit és tartalmát szeretnék a kulturális, kereskedelmi közegbe helyezni, hozzájárulva ezzel annak a szakadéknak a csökkentéséhez, amely a kutatási eredmények és azok mindennapi felhasználása között van. Ezzel olyan intézmények és külső partnerek is lehetőséget kapnak a…

Kutatás

Kutatási tevékenységben mint kísérleti, tudományterületek közötti együttműködést támogató alkotóműhely szeretnénk aktívan részt venni és hozzájárulni a tudástár kiépítéséhez. Egyrészről a MOME kreatív kapacitásainak szándékunk lehetőséget teremteni a nemzetközi kutatási témákban való tevőleges részvételhez, másrészt a híd szerepét betöltve a megszületett gyakorlati eredményeket és a kialakuló…

Oktatás

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatókat olyan érdekes kihívások elé állítsuk, amelyek a piacon is releváns gyakorlatot jelentenek, így a projektek során valós problémákra, kérdésekre kereshetik a megoldásokat a labor partnerintézményeivel közösen, elsősorban kulturális területen. Bízunk benne, hogy az itt megszerzett tapasztalat és a…