Aktuális tantárgyak

2019 Ősz DiMu

A kurzus célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a művészeti és tudományos élmény-, illetve ismeretszerzés kiteljesítésének lehetőségeiről a legújabb, digitális technológiai eszközök segítségével. A félév során a Budapesti Történeti Múzeummal mint kulturális örökség partnerrel dolgozunk együtt. Az intézmény (kijelölt képviselői által) egyszerre kliens és…

2019 Ősz VR narratívák

A MOME megújult kampuszán az első szemeszterben indított KFI kutatószeminárium célja a Virtuális Valóság (VR) élmények narratív struktúrájának feltérképezése, műfaji megjelenéseinek és alkalmazási területeinek vizsgálata, a technológia aktuális trendjeinek, valamint hw és sw eszköztárának összefoglalása. A kutatás során létrejövő anyag magyar viszonylatban hiánypótló összegzés és…

2019 Ősz Megfogható matematika

A 21. századi oktatás középpontjában a kreatív, kollaboratív problémamegoldó kompetenciák és az innovációs megoldások állnak, az ezekre való nevelés pedig új eszközöket és módszertant igényel. A „Be STEAM!” projekt célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, bárki számára szabadon elérhető, fúziós tudásmegosztáson alapuló metodika…