2019 Ősz Megfogható matematika

A 21. századi oktatás középpontjában a kreatív, kollaboratív problémamegoldó kompetenciák és az innovációs megoldások állnak, az ezekre való nevelés pedig új eszközöket és módszertant igényel. A „Be STEAM!” projekt célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, bárki számára szabadon elérhető, fúziós tudásmegosztáson alapuló metodika élményalapú oktatásmódszertan fejlesztése, mely tartalmilag és esztétikailag is új, progresszív utakat nyit a modern készségfejlesztésre kiegészítve a Science – Technology – Engineering – Math (STEM) módszertant az Art & Craft & Design (A) területével.  A STEAM- program fókusztémái az élményalapú és horizontális gondolkodás jegyében különböző tudásterületeket kapcsolnak össze elméletben és gyakorlatban egyaránt, megmutatva a manuális és digitális tervezés kombinációs lehetőségeit egy-egy funkcionális tárgy(készlet), készségfejlesztő vagy oktatásdemonstrációs eszköz kidolgozásán keresztül.

A „Be STEAM! / Megfogható matematika” kurzus során a STEAM oktásmódszertan kutatásával olyan közoktatásba illeszthető feladatsorok kerülnek megtervezése és fejlesztésre, melyek matematikai fogalmak, összefüggések materiális vizualizációi kisiskolások számára. A feladat része egy próbafoglalkozás megtartása kisiskolásoknak, ahol a gyerekek a szükséges háttértudás elsajátítását követően el tudják készíteni a tárgyakat. A kurzus keretében a Budapest School 12 kisiskolása és 8 MOME hallgató közösen, a design thinking módszertana szerint terveznek várost. Felfedező módon megismerik a Fibonacci számok, az aranymetszés, valamint a spirálok matematikáját, természetbeli és egyéb előfordulásaikat. Városrészük tervezésekor is a „tökéletes arányt” alkalmazzák. A kurzus STEAM jellegű, matematikai, tervezői, mérnöki és művészeti aspektusokat egyesít, a saját tevékenység során való tanulás (DIY) gyakorlatát használva. 

A csapatokat 1-1 MOME hallgató mint mentor vezeti, olyanok, akik majd a tanár szakra szeretnének jelentkezni.

Partner: Budapest School

Tanárok: Bényei Judit (MOME EI),  Lipóczki Ákos MOME),  Ruttkay Zsófia (MOME TechLab)