2019 tavasz- Mesterséges Intelligencia

Ma nagyon sok összefüggésben és helyen – például a legújabb telefonok és autók hirdetésében – hangzik el a MI (mesterséges intelligencia). A MOME hallgatói számára az új tervezői eszközök, az ember és számítógép együttműködésének praktikus és elvi kérdései, illetve a jövővel kapcsolatos etikai és társadalmi kérdések okán vált aktuálissá a téma. A kurzus tudományos igénnyel, a tájékozódáshoz alapokat nyújtva, és a résztvevők aktív közreműködésével ismerteti meg a hallgatókat a számítástechnika (IT) ezen összetett, interdiszciplináris területével.
A kurzus során a hallgatók a dráma pedagógia eszközeivel játszottak el helyzeteket, kipróbálták magukat MI feladatokban, kiselőadásokat tartottak majd egy-egy esszét készítettek.
A kurzus végén a hallgatók kapszulaüzenetet helyeztek el a MOME könyvtárában, melyekben a MI 2040-es szerepére vonatkozó jóslatokat, dilemmákat fogalmaztak meg.

A kurzus témái 
Történeti áttekintés, fogalomalkotás
1. A MI jelentése, emberi / gépi intelligencia, a MI története, mai kutatási területei
2. Az intelligencia kérdései, Turing gépek és Turing teszt

A „gépi gondolkodás”
3. Tudásreprezentáció
4. Keresés és alkalmazási területei (net, játékok, ütemezés, orvosi diagnosztika)
5. Bizonytalanság és nem determinisztikus módszerek
6. Neurális hálózatok
7. Gépi tanulás

Kommunikáció
8. Gépi látás, tárgy/arc azonosítás
9. Természetes nyelvű kommunikáció – hang és beszédfelismerés és generálás
10. Robotok – humanoidok: érzelmek, identitás, multimodális kommunikáció

Társadalmi és etikai kérdések
11. A MI társadalmi hatásai – mit hozhat a jövő?
12. A MI etikai kérdései – ki irányít?

Tanárok: Ruttkay Zsófia (MOME TechLab), Bényei Judit (MOME EI)

Külső szakértők, előadók 
– Rab Árpád jövőkutató (Corvinus),
– Prószéky Gábor számítógépes nyelvész (MTA Nyelvtudományi Intézet, MorphoLogic),
– Nagy Ágoston médiaművész (Binaura),
– Váncza József informatikus-mérnők (MTA SZTAKI)

Hallgatók: Bíró Anikó, Baranyi Péter Pál, Batdzsargal Batmönh, Braunitzer Borbála, Gajda Barnabás, Heppes Áron István, Kasza Kármen Regina, Kepes Dorottya , Kisgyörgy Balázs, Kovács Mónika, Lászlók Noel Valentin, Nagy Izabella, Nemeskéri-Tóth Zsófia, Pekár Áron, Pitenyák Boglárka, Szabó Nikolett, Szabó Zsófia, Tornóci András, Varga Domonkos Tas, Walton Veronika