2016 ősz- DiMu

Digitális alkalmazások tervezése az állandó történeti kiállításhoz

A Magyar Nemzeti Múzeum megújulásra váró, Magyarország története állandó kiállítására reflektáltak a hallgatók. A kortárs történettudományi és kurátori szemlélettel, valamint a XXI. századi kiállítási elvekkel és a digitális interaktív technológia múzeumi hasznosításával foglalkoztunk az elméleti felkészülés során, múzeumi szakemberek bevonásával, majd saját kutatásokat végezve koncepciókkal álltak elő a hallgatók a történeti kiállítás kortárs közönséghez szóló megújításáról. A munka fontos része volt a múzeum szakértőivel való konzultáció és hiteles tartalmak begyűjtése.
A félév végén az Múzeum Pollack Csarnokában 11 projektet prezentáltak a csapatok. A projektek jelentős részét a 2017 tavaszi félévben prototípussá fejlesztették a csapatok, részletes dokumentációjuk ezért ott szerepel.

Partner: Magyar Nemzeti Múzeum

Tanárok: Ruttkay Zsófia (MOME TechLab), Bényei Judit (MOME EI),  Hegyi Béla (MOME TG), Forstner Bertalan (BMA AUT)

A bemutatott projektek:
Általános elvek:
– Történetmesélés – Lóczi Henrietta
– Participáció – Kocsis Máté

Többféle látogató megszólítása:
– Külföldiek – Herein Fanni
– Általános iskolások – Major Dóra
– Fiatalok – Walton Veronika

Információátadás:
– Rétegzett információ – Kisbajcsi Fanni
– Tárgy interpretációk – Gere Nóra
– Taktilitás – Szentenczki Boldizsár
– Digitálisan kibővített makett – Berkes Áron Kolos
– Térképek – Tick Flóra

A múzeum és az iskolai oktatás:
– Pedagogical Programs at Museums by Digital Technologies (in English) – Vilma Leminen