DIGITÁLIS MÚZEUM -SPECIÁLIS TÉMÁK

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Elméleti Intézet és Média Intézet Kreatív Techbológia Labor

2012 őszi kurzus


Oktatók:   Bényei Judit (EI)          e-mail: benyeijuATgmail.com   fogadó óra: Gondűző tanári, hétfő 13-14.30 h
                  Ruttkay Zsófia (KTL)   e-mail: ruttkayATmome.hu      fogadó óra: B213, hétfő 13-14.30 h

Idő:         péntek 10.00-12.50 h (esetenként részidőben projekt konzultáció)
                 Első alkalom: szeptember 14 PÉNTEK - ekkor véglegesül a részvétel!
Hely:    A/205, időnként külső helyszín

Előfeltétel: Formálisan nincs, minden MA hallgató számára felvehető. Technológiai érdeklődés kell.
A kurzusra való felvétel az első órai beszélgetés után véglegesül. Ha a kurzus az etr szerint betelt, de valakit érdekelne, jelentkezzen e-mail-ben az oktatóknál és jöjjön el az első órára, hogy az esetleges lemorzsolódók helyére felvehessük!

A számonkérés formája: Projekt dokumentációk benyújtása és demo illetve prezentáció bemutatása.

ETR kód: 228-37-92-05, 229-36-91-05 , 230-37-92-05
A kurzus honlapja:   http://create.mome.hu/ruttkay/dimu12/

Tematika:
A kurzus célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson a művészeti és tudományos élmény-, illetve ismeretszerzés kiteljesítésének lehetőségeiről a legújabb, digitális technológiai eszközök segítségével.

A félév során a partner múzeumok igényeihez kapcsolódó fejlesztéseken dolgozunk majd a BME informatikus hallgatóinak bevonásával, ami módot nyújt arra, hogy a projektek (demo formájában) meg is valósuljanak.

A projektek IP jogaira és esetleges későbbi éles múzeumi megvalósításukra a MOME szabályzata érvényes. A projektek interdiszciplináris jellege miatt a munka csapatokban fog zajlani külső partnerek (múzeumi szakemberek és a BME informatikus hallgatói, illetve tanárai) közreműködésével.
Alább olvashatók a múzeumi partnerek által javasolt projektötletek, melyek kiindulópontként szolgálhatnak a közös munkához:

Az majd a hallgatókon múlik, hogy e kínálatból mely ötletek valósulnak meg és milyen módon. Érdeklődési kör és kompetencia alapján mindenkinek lehetőségében áll továbbgondolni ezeket a javaslatokat, hozzájárulva a csapatok végleges döntéséhez.
A kurzus teljesítésének feltételei:
A félévi aláírás feltétele az órákon és múzeumi konzultációkon való aktív részvétel. A félévi osztályzat a projekt munkában történő aktív részvétel függvénye, ahol az egyéni hozzájárulás dokumentálhatóan megvalósul. Az értékelés legfőbb komponense a csoport által létrehozott projekt minősége és teljessége, valamint annak bemutatása és dokumentációja (projektleírás, fotó, film).
A félévi jegy kiszámításának módja:
  • Elkészült produktumok értékelése 60 %
  • Folyamatos egyéni aktivitás 25 %
  • Órai teljesítmény (prezentációk) 15 %

Értékelés:
A projekt konceptuális terve, a megvalósítása minősége és dokumentációja alapján. A csapatmunka együtt, illetve az egyes szerepek külön is értékelődnek.

A kurzus tervezett programja:

szept.14. Bevezetés: Digitális technológia a múzeumi tudásközvetítésben és élménynújtásban. Jó megvalósult gyakorlatok, korábbi MOME hallgatói projektek bemutatása. A munkamódszer, célok tisztázása.
szept.21. Ismerkedés a rendelkezésre álló technológiai háttérrel a BME partner segítségével. Témaválasztás, interdiszciplináris csapatok megalakulása.
szept.28. Projekthez kapcsolódó gyűjtött példák, ötletek. A projekt együttműködés formai és tartalmi szempontjainak kialakítása. (Közös óra, mindenki számára) Projektenként ütemterv készítése.
okt.5. Nincs közös óra. Csapatonként látogatás a kiválasztott múzeumban (esetleg más időpontban). A projektfejlesztés egyeztetése a múzeumi szakemberekkel.
okt.12. Projektfejlesztés (tartalom, vizuális megjelenés, informatikai háttér) csapatokban.
Projektenként konzultáció.
okt.19. Projektfejlesztés (tartalom, vizuális megjelenés, informatikai háttér) csapatokban.
Projektenként konzultáció.
okt.26. Az egyes csapatok projektprezentációja az aktuális állás alapján - közös.
nov.9. A projektdokumentáció részleteinek megbeszélése (közös). és csapatkonzultáció.
nov.23. Projektek és dokumentáció fejlesztése- csapatmuka - Csapatkonzultáció
nov.30. Projekt dokumentáció leadása. Végső simítások a projekteken. - Csapatkonzultáció
dec.7. Nyilvános projektbemutató a MOME-n a külső partnerek részvételével.


LINKEK