alt="http://www.mome.hu/templates/mome_template_v2/images/logo2.gif"


Serious Games / Komoly Játékok


2010 őszi kurzus közösen a MOME Creative Technology Lab és az ELTE TeamLabor együttműködésében


Lecturer:   Ruttkay Zsófia PhD, docens e-mail: ruttkayATmome.hu

Idő:         szerda 13.50-16.30 9 hét
                Első alkalom: Szeptember 8

Hely:    Room B101

A kurzus honlapja:   http://create.mome.hu/ruttkay/SeriousGames2/

Leírás:
A kurzus lehetőséget ad arra, hogy komoly játékot kitalálva, szabadon szárnyaljon a fantázia és a kreativ vizuális készség, mivel a technológiai feladatokat az ELTE programozoi fogják megvalósitani. A MOME-s hallagtók a legújabb interakciós technológiákat felhasználva terveznek, és az ELTE-s hallgatókkal együttműködve meg is valósitanak prototípus szinten egy-egy komoly játékot. A komoly játék alatt bármilyen olyan játék értendő, ami nem pusztán időtöltést jelent, hanem valamilyen egyéb, elsődleges cél eléréséhez segít. Az egyéb cél lehet tanulás, azon belül ovódai-iskolai (pl. a matematika vagy kémia vagy földrajz egy - egy tematikájához gyakorlás) vagy iskolán kivüli (pl. egy városrész vagy neves személy történetének megismertetése, nyelvgyakorlás, múzeumi kiállitáshoz kapcsolódo anyag, stb). De a játék témája lehet pl. mozgás (pl. otthoni torna, városi felfedező utak) vagy pusztán a társas kapcsolatok, kooperáció fejlesztése.
A használható technológiák:
1. Flash
2. Unity (3d)
3. Interaktiv media:
-- QR code, AR, lokativ játék alkalmazás, AR játékok
-- Wii remote, multitouch felületek, Dance-mat,
-- Interakció webkamerán keresztül, sziluett- és mozgás érzékelés
-- mobil technológia

Megvalósítás:
A kurzus keretében a MOMEs hallgatók csapatban dolgoznak 1-2 ELTE-s hallgatóval, akik a technikai megvalósitást biztositják. A MOMEs hallgatókra a következ? feladatok várnak:
1. Játék javaslat a kurzusra való jelentkezéskor
A kurzusra konkrét, a fenti technológiák valamelyikéhez kapcsolódó játék ötlettel lehet benevezni. Ezt irásban kell beadni, és az els? héten megbeszéljük. 2. Játék konceptuális tervezése
3. Grafikai, tervezési (esetleg 3d modellezési) munkák
4. Dokumentáció
Az első feladat kivételével szoros együttműködésben kell dolgozni a többi (ELTE-s) csapat taggal. Az első 2 alkalom közös óra, aztán heti konzultációval a csapatok külön-külön dolgoznak, közös online felületen. A novemberi prototipus bemutatón közösen értékeljük ki az elkészült játékokat, ami alapján még lehet a decemberi leadásig javitani.

Értékelés szempontjai:

 • A játék elsődleges célja, újdonság ereje
 • A vizuális terv
 • A megvalósitás
 • A igazi alaklmazás lehet?ségei
 • Dokumentáció
 • Prezentáció

Technika, beadáshoz szükséges formátum:

 • Program koncepció,hasonló játékok, hasznositási lehetőségek
 • Program terv és technikai dokumentáció (főleg ELTE)
 • Program leirása (ami a használó számára ad instrukciót)
 • Működő játék, bemutatva, vagy videon dokumentálva a működése (pl. városi helyszin esetén)

A kurzus teljesítéséhez szükséges:

 • Saját terv irott formában, az els? héten
 • Konzultációkon való részvétel.
 • Az elállal feladatok határid?re való teljesitése
 • Végső program és dokumentáció időben való leadása

Résztvevők:

MOME

ELTE

Related links: