logo
MagyarEnglish

TEVÉKENYSÉG

Munkáink az elérhető digitális technológia olyan felhasználásaira koncentrálnak, amelyek eredményeképp hétköznapi vagy épp rendhagyó tartalmak izgalmasabb formában juttathatók el a célközönségükhöz.
Hogyan? Olyan digitális alkalmazások/installációk létrehozásával, amelyek a tudásközvetítés interaktív élményét adják a felhasználónak, a feladatnak legmegfelelőbb felületeken át. Ez jelentheti mobiltelefon képernyőjét, internetes felületeket, de akár egy mindennapos tárgy is megtölthető digitális tartalommal. A témától függően ez új karakterek, helyszínek, installációk, helyzetek megtervezésével jár, illetve ezen elemek koordinált, vegyes felhasználása is elképzelhető.
A projektkoncepciók alapját, a mindenkori technológiai trendek mellett, a művészeti és tudományos tartalmaik együttes alkalmazásával formáljuk.
A tevékenységünk három fő, egymást hatékonyan segítő és sokszor nem is elválasztható alkotóeleme az oktatás, kutatás, illetve külső partner felkérésére készülő projektek, művészeti installációk.KÜLSŐ PROJEKTEK
A külső felkérésre készülő munkákkal a laborban született fejlesztések eredményeit és tartalmát szeretnék a kulturális, kereskedelmi közegbe helyezni, hozzájárulva ezzel annak a szakadéknak a csökkentéséhez, amely a kutatási eredmények és azok mindennapi felhasználása között van.
Ezzel olyan intézmények és külső partnerek is lehetőséget kapnak a piacon újonnan felbukkanó és népszerű trendek alkalmazására, amelyek nélkülözik az önálló K+F tevékenységet, esetleg más, eszközbéli, technikai vagy művészeti kapacitásuk hiányzik az ilyen jellegű megoldások kidolgozásához.

Erre példa a Művészetek Palotájával a Liszt emlékév kapcsán megvalósult együttműködés, amely eredményeképp két interaktív, a témával foglalkozó installációval találkozhatnak az intézmény látogatói.
Jelenleg több budapesti múzeummal folyik hasonló együttműködés, ezek eredményeiről hamarosan beszámolunk.

 

 

KUTATÁS
Kutatási tevékenységben mint kísérleti, tudományterületek közötti együttműködést támogató alkotóműhely szeretnénk aktívan részt venni és hozzájárulni a tudástár kiépítéséhez.
Egyrészről a MOME kreatív kapacitásainak szándékunk lehetőséget teremteni a nemzetközi kutatási témákban való tevőleges részvételhez, másrészt a híd szerepét betöltve a megszületett gyakorlati eredményeket és a kialakuló kutatás irányokat képviseljük és ületjük át tevőlegesen a hazai egyetemi munkába.

Jelenleg az Európai Bizottság által támogatott, 7. EU Kutatásért és Technológiai Fejlesztésért Közösségi Keretprogram részeként létrejött TERENCE európai együttműködési projektnek vagyunk aktív résztvevője másik hat ország tizennégy partnerével közösen. A „Technológia támogatta tanulás” témakörében kiírt projekt célja egy olyan e-learning (interaktív tanuló) rendszer kidolgozása, amely szövegértési nehézségekkel küzdő és hallássérült 7-11 év közötti gyermekek számára könnyíti meg az olvasás elsajátítását. Az illusztrált mesékkel operáló, tablet gépekre kialakított rendszerben a grafikus felhasználói felületek tervezését, a meseillusztrációk és a pedagógiai célokat segítő interaktív játékok fejlesztését kivitelezi a Labor.
 

 

OKTATÁS
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatókat olyan érdekes kihívások elé állítsuk, amelyek a piacon is releváns gyakorlatot jelentenek, így a projektek során valós problémákra, kérdésekre kereshetik a megoldásokat a labor partnerintézményeivel közösen, elsősorban kulturális területen. Bízunk benne, hogy az itt megszerzett tapasztalat és a kiépített kapcsolatrendszer növeli a jövőbeli érvényesülésük esélyeit.
Emellett támogatjuk és szervezzük a különböző területekről – és alkalmanként más intézményekből is – érkező hallgatók bekapcsolódását a munkába. Igazi, interdiszciplináris csapatmunka gyakorlatának megteremtése a cél, amely támogatja a nyitott, sokoldalú megközelítés magába foglaló tervezői kultúra elterjedését.
2011 őszi félévében a Digitális Múzeum és az Interaktív Projekt kurzusokon belül lehetősége volt a hallgatóknak az ilyen típusú csapatmunka kipróbálására, amely projektek közül több is az egyetem falain túl folytatja karrierjét.