logo
MagyarEnglish

Idei publikációk

Bényei Judit – Ruttkay Zsófia: Kulturális örökség közvetítése digitális, interaktív technológiák segítségével, In: Szociálpedagógia, 2015. 1-2., 29-36. o.


Bényei Judit – Ruttkay Zsófia: A múzeum megújítása a digitális technológiák korában, In: Antalóczy T. – Pörczy Zs. (szerk) Határtalan médiakultúra, Bp. Wolters Kluwer Complex Kiadó 2015., 51-80. o.


Bényei, J. – Ruttkay, Zs.: Digital Museum: A Multidisciplinary University Course. In Ruth Mateus-Berr, Michaela Götsch (Eds.) (2015), Conversations Across Cultures: Perspectives on Art Education. De Gruyter. pp 51-55.