logo
MagyarEnglish

DIGITÁLIS MÚZEUM 2015

A JÖVŐ MÚZEUMA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN
HORIZONTÁLIS KURZUS SPECIÁLIS TÉMÁK

szeminárium és gyakorlat
Elméleti Intézet és Média Intézet Kreatív Technológia Labor  
2015/2016 1. félév (ősz), péntek 13.40-16.30, A/207

Tanárok: Bényei Judit PhD és Ruttkay Zsófia PhD
Konzulensek: Orlai Balázs DLA (MOME) dr. Cseri Miklós, dr. Vass Erika, Buzás Miklós (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

Kód: 230-30-07, 229-36-91-05
A kurzus kreditértéke:4
Heti óraszám: 4

Előtanulmányi követelmény:formálisan nincs: BA 2-3. MA 1. bárki számára
A számonkérés formája: Projekt dokumentációk benyújtása és demo illetve prezentáció bemutatása.  
Konzultáció: péntek 12-13.30 vagy előzetes egyeztetés szerint

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 A kurzus célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a művészeti és tudományos élmény-, illetve ismeretszerzés kiteljesítésének lehetőségeiről a legújabb, digitális technológiai eszközök segítségével.

Az elméleti felkészítés és a probléma kutatás után, a félév során a Szentendrei Skanzen  új “Erdély tájegység” kiállításához kapcsolódó  kérdéseken dolgozunk majd,  a BME informatikus hallgatóinak bevonásával, ami módot nyújt arra, hogy a projektek (demo formájában) meg is valósuljanak.


 

A projektek IP jogaira és esetleges későbbi éles múzeumi megvalósításukra a MOME szabályzata érvényes. A projektek interdiszciplináris jellege miatt a munka csapatokban fog zajlani külső partnerek (múzeumi szakemberek és a BME informatikus hallgatói, illetve tanárai) közreműködésével.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

1.      A XXI. század múzeuma: átalakuló intézményi identitás
2.      Digitális technológiák a kultúraközvetítésben és a tanulásban: digitális interaktív eszközök és technológiáik pl.: QR kód, NFC,         Augmented Reality; adatvizualizáció, intelligens tárgyak
3.      Részvételi társadalom - részvételi múzeum (participatory museum)
4.      A skanzen, mint speciális múzeumi műfaj
5.      Projektmódszer: a csapatalakítástól az értékelésig
6.      Projektdokumentáció készítés

A kurzus/feladat teljesítésének módja, feltételei, formai és tartalmi követelményei: A félévi aláírás feltétele az órákon és múzeumi konzultációkon való aktív részvétel. A félévi osztályzat a projekt munkában történő aktív részvétel függvénye, ahol az egyéni hozzájárulás dokumentálhatóan megvalósul. Az értékelés legfőbb komponense a csoport által létrehozott projekt minősége és teljessége, valamint annak bemutatása és dokumentációja (projektleírás, fotó, film).

Értékelés: A projekt konceptuális terve, a megvalósítása minősége és dokumentációja alapján. A csapatmunka együtt, illetve az egyes szerepek külön is értékelődnek.

A félévi jegy (kollokvium / gyakorlati jegy) kiszámításának módja:

 

A félévi jegy komponensei     Értékelés
órai teljesítmény (prezentációk) 20%                  90-100% jeles
folyamatos egyéni aktivitás 20%   75-89%
megvalósult projekt minősége 60%   60-75% közepes
      51-65% elégséges
      0-50% elégtelen

 

 

 

Dátum

óra

feladat

9.11

Kurzus célok, forma, TED előadás, kedvenc múzeum,

szubjektív benyomások, vélemények, leg-ek  - BJ + RZs

 

A múzeum kialakulása – Frazon Zsófia

kérdésfelvevés, interjú 3 generáció reprezentánsával a múzeumról – leírva (is)

9.18

 

Múzeum és pedagógia  – Joó Emese etnográfus, múzeumpedagógus

Digitális technológiák a múzeumban – elvek, nemzetközi példák, technológiák – RZs + BJ

felmérés feldolgozása és megjelenítése

3 választott múzeum kiértékelése és „pókháló”

reprezentációja

9.25

A skanzen mint speciális műfaj - a Szentendrei Skanzen – Cseri Miklós Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató

technológia – funkció gyűjtés

múzeumok kiértékelésének vizuális összesítése

Olvasnivalók: nemzetközi skanzenekről

Az Erdély tájegység terve

 

 

10.2

 

Erdély története – Várkonyi Gábor történész

 

Erdély népi kultúrája – Vass Erika néprajzos


Az Erdély tájegység terve

 

10.9

 

Skanzen látogatás: egy hagyományos és a legújabb tájegység bemutatása, Az Erdély tájegység terve – Buzás Miklós, Vass Erika

Erdély ma – 3 generációs kérdőív

10.16

Az Erdély tájegység problémáinak kezelése design thinking módszerrel – Orlai Balázs (MOME DI) + SK mint megfigyelő

Saját fókusz, probléma választás, anyaggyűjtés, vázlatok

10.23

ÜNNEP, nincs óra

Esetleg plusz látogatás a Skanzenben (egyéni)

10.30

Kurzushét, nincs óra

 

11.6

Brainstorm, ötletbörze, csapatok és projektek alakulása -  SK mint mentor

Prezentáció saját választott témáról, ötletekkel

11.13

Projekt munka 1

SK mentorokkal kapcsolatfelvétel, anyaggyűjtés, munkafelület létrehozáse

11.20

Projekt munka 2 – SK mentorok  feedback

 

11.27

Projekt munka 3 + Orlai Balázs feedback

 

12.4

Projekt munka 4 - dokumentálás

Prezentáció/dokumentáció készítés

1.15

Prezentációk meghívottak előtt

 

 

 

Kötelező irodalom:

Bényei Judit – Ruttkay Zsófia: Kulturális örökség közvetítése digitális, interaktív technológiák segítségével, In: Szociálpedagógia, 2015. 1-2., 29-36. o.

Bényei Judit – Ruttkay Zsófia: A múzeum megújítása a digitális technológiák korában, In: Antalóczy T. – Pörczy Zs. (szerk) Határtalan médiakultúra, Bp. Wolters Kluwer Complex Kiadó 2015.
 
Simon, N. (2010). Chapter 1. Principles of Participation. In Simon, N., The Participatory Museum. London: Museum 2.0. http://www.participatorymuseum.org/chapter1/

Ajánlott irodalom:

Cutler, A. (2010). What Is to Be Done, Sandra?: Learning in Cultural Institutions of the Twenty-First Century.  In Gail Anderson (Eds.) (2012), Reinventing the Museum: The Evolving Conversation on the Paradigm Shift. AltaMira Press.

Caruth, N.,  Bernstein, S. (2007). Building an on-line community at the Brooklyn Museum: A timeline. In J. Trant,  D. Bearman (Eds.), Museums and the Web 2007: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics. http://www.archimuse.com/mw2007/papers/caruth/caruth.html

A KURZUST AZ International Visegrad Fund TÁMOGATJA.